Breaking News
Home » Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

Công ty CP Đặc Sản Quê Hương Việt Nam

Địa chỉ: 10 Giang Văn Minh, p. An Phú, quận 2, Tp. HCM

Điện thoại: (08) 35194127 – Fax: (08) 35194004

Email: dacsanvietnamjsc@gmail.com

www.dacsanquehuongvietnam.com

fb

THỜI GIAN LÀM VIỆC

– Thứ 2 đến thứ 6: Sáng 8g – 12g/ Chiều 13g – 17g

– Thứ 7: 8g – 12g

BẢN ĐỒ HƯỚNG DẨN ĐƯỜNG

Ban-do